Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0 houdt in dat ouders en school voortdurend samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. U bent als ouder ervaringsdeskundige van uw kind. En daarom willen wij samen met u zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontwikkeling van elk kind.

De regiegroep bestaande uit ouders en leerkrachten zijn samen aan de slag gegaan om ouderbetrokkenheid op de Kiem te vergroten. We houden u via de weekbrief op de hoogte.

Meer informatie over het onderwerp:

PDF Ouderbetrokkeneheid eBook

PDF Werkdocument ouderbetrokkenheid Kiem

PDF OBT 10 onderwerpen ouderbetrokkenheid